Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
 
lint.erieur
Kathleen MoensBeekveld 62547 Lint 
E-mailadres: lint.erieur@icloud.com
Telefoonnumer: 0495 52 11 47
Ondernemingsnummer: BE0779 925 926
  

Artikel 2 – Voorwaarden

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als (web)winkel aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, weigeren we deze bestelling.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod en bestellen
 

 • We beschrijven onze producten/diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk.  De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.
 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Maestro, Bancontact en overschrijving.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van je bestelling.  Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje.  Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in.  Vervolgens kies je je wijze van levering: afhalen of met Bpost thuis laten leveren. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling.  Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 • Je hebt als consument het recht om binnen de 14 dagen na levering van de goederen de overeenkomst te herroepen (artikel VI.47, §2, 2° van het Wetboek van economisch recht) zonder enige motivering of kosten.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je als consument lint.erieur via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (zie volgende pagina). Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.
 • Van zodra je als consument aan lint.erieur gemeld hebt dat je de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen, waarbinnen je de goederen ook effectief moet terugsturen (artikel VI.51, §1 van het Wetboek van economisch recht) in perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (inclusief originele verpakking, accessoires, handleiding, …) naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.
 • Conform de wet van 30 december 2013, kan je als consument in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

  De belangrijkste hieronder zijn:
 • bestelling van goederen op maat;
 • bestelling van verzegelde goederen om gezondheids- of hygiëne redenen als u ze na levering heeft ontzegeld (vb. cosmetische producten);
 • goederen die te snel kunnen bederven of verouderen;
 • bestelling van goederen die na levering gemengd zijn met andere goederen en niet gescheiden kunnen worden;
 • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd;
 • het boeken van een reis;
 • reservering van een restaurant, film of concertkaarten;
 • dagbladen, tijdschriften en magazines.
 • Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de hierboven vemelde termijn die begint te lopen de dag na ontvangst van de aankoop.
 • We vragen je om het teruggestuurde product in perfecte staat terug te sturen.  Dit wil zeggen: ongebruikte toestand en in de oorspronkelijke verpakking. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
 • De terugbetaling zal zo snel mogelijk gebeuren, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven vermeld voldaan zijn.
 • Het bedrag dat terugbetaald wordt, zal nooit groter zijn dan het door jou effectief betaalde bedrag. 
 • Indien jij als consument een artikel beschadigd, onvolledig, vuil, gebruikt,… terugstuurt, kan lint.erieur een schadevergoeding eisen die moet overeenstemmen met de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft (zie artikel VI.51, §2 van het Wetboek van economisch recht). Deze waardevermindering zal geval per geval bekeken en berekend worden. 
 • Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.