Privacy Policy

Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling. de klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten alle tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. hiervoor kan de klant contact opnemen met lint.erieur op linterieur@icloud.com. de klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn account. E-mailadressen en telefoonnummers zijn nodig om de bestellingen te bevestigen en contact op te nemen met de klant.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. ze maken het mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en om zo de website te verbeteren en indien nodig aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Lint.erieur gebruikt cookies om de klant te herkennen bij een volgend bezoek. deze cookies geven dus informatie over het gedrag van websitebezoekers.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. als de klant wil, kan hij/zij de browser cookies uitzetten. in dat geval, zal hij/zij niet in staat zijn om de website optimaal te gebruiken.